Skip to main content

Transmurální

Slovo transmurální znamená "postihující celou šíři stěny" a termín využíváme při charakteristice infarktu myokardu, kdy chceme zdůraznit, že došlo k poškození celé šíře stěny myokardu.