Skip to main content

Transluminální

Transluminální znamená „skrz dutý orgán“ nebo „vnitřkem dutého orgánu“ a označujeme jím způsob přístupu k cílovému místu v těle u některých zákroků. Termín se vžil zejména u zákroků na cévách včetně srdečních tepen, kdy na jiném místě těla lékař nabodne některou tepnu nebo žílu (dle konkrétního zákroku) a instrumentária na speciálním vodiči zasune cévním lumen až do místa vlastního zákroku. Transluminální přístup je typický například pro provádění angioplastiky.