Skip to main content

Translace

Translace je část proteosyntézy, tj. složitého procesu během kterého jsou v organizmu vytvářeny bílkoviny. Translace probíhá na ribozomech a dochází během ní k „překladu“ informace z mRNA do struktury určité bílkoviny, čehož je dosaženo určitým pořadím aminokyselin, které jsou za sebou řazeny a tím umožňují prodlužování (elongaci) molekuly vznikající bílkoviny. Pro správný průběh translace jsou nutné molekuly tRNA, které přenášejí molekuly aminokyselin na ribozom. Na konci translace vzniká molekula bílkoviny, která musí být nicméně dále upravovaná.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.