Skip to main content

Transkripce

Transkripce (česky „přepis“) je proces, který slouží k přepsání genetické informace z DNA do mRNA. Genetická informace v DNA je určená pořadím nukleotidů. Na začátku transkripce se od sebe v místě určitého genu od sebe oddělí dvojice řetězců DNA. Jeden řetězec je kódující, druhý nekódující. Na nekódujícím řetězci DNA se vytvoří kopie komplementární RNA (přesněji řečeno mRNA) odpovídající pořadím nukleotidů kódujícímu řetězci. Krátký řetězec mRNA se následně odpoutá a putuje na ribozom, kde z něj procesem translace vzniká molekula bílkoviny.