Skip to main content

Tracheomalacie

Tracheomalacie znamená chondromalacii poloměsíčitých chrupavek trachey, které tvoří její výztuž. Důsledkem je narušení stability stěny trachey a tendence k zúžení jejího lumen. Více informací najdete v příslušném textu.