Skip to main content

Torze

Torze (torse) znamená otočení (rotaci) orgánu kolem své osy. Stát se to může například u varlat a vaječníků. Problémem torze je zaškrcení cév zásobujících daný orgán, což je spojeno s jeho ischemií. Více informací najdete v textu o torzi varlete a torzi vaječníku.