Skip to main content

TIPS

TIPS je zkratka pro transjugulární intrahepatální portosystémový shunt. Jedná se o terapeutickou metodu prováděnou na radiologických pracovištích, při které je speciálním shuntem propojen portální systém s dolní dutou žilou. Důsledkem je pokles tlaku v portální žíle, čehož využíváme v terapii portální hypertenze. Více informací najdete v delším textu o TIPS.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.