Skip to main content

TIPS

TIPS je zkratka pro transjugulární intrahepatální portosystémový shunt. Jedná se o terapeutickou metodu prováděnou na radiologických pracovištích, při které je speciálním shuntem propojen portální systém s dolní dutou žilou. Důsledkem je pokles tlaku v portální žíle, čehož využíváme v terapii portální hypertenze.