Skip to main content

Tienam

Tienam je antibiotikum ze skupiny karbapenemů a jeho účinnou látkou je sloučenina imipenem a cilastatin.

Princip: Imipenem blokuje bakteriím schopnost tvorby jejich buněčné stěny a tím pomáhá ničit bakteriální buňky. Cilastatin nehubí bakterie, ale brání přeměně imipenemu na neúčinné produkty.


Využití: Tienam se v žádném případě nesmí používat u běžných infekcí. Jedná se o totiž velmi účinné antibiotikum a nadměrné používání by mohlo vést ke vzniku bakteriální odolnosti. Karbapenemy představují jednu z posledních linií obrany proti bakteriálním infekcím a o ni nesmíme přijít. Tienam se využívá u otrav krve, u závažných močových infekcí, těžkých gynekologických zánětů, u zápalů plic a zánětů pobřišnice.


Podávání: Záleží na doporučení ošetřujícího lékaře. Tienam se podává nitrožilně a vyrábí se ve formě prášku k přípravě infuzního roztoku, přičemž 1 lahvička s práškem obsahuje 500 miligramů imipenemu a 500 miligramů cilastatinu. Běžná dávka u dospělého člověka je obsah 1 lahvičky (tj. dávka 500/500 mg) aplikovaný každých 6 hodin.


Nevýhody: Text o nežádoucích účincích antibiotik najdete v tomto odkazu. U karbapenemů jsou nežádoucí účinky relativně vzácné, jedná se nejčastěji o alergické reakce, trávící obtíže a změny v krevním obraze.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.