Skip to main content

Thalamus

Thalamus je mozková struktura, která je součástí diencefala, a nachází se v hloubce mozku v blízkosti třetí mozkové komory. Má složitou strukturu, skládá se z řady jader a má komplexní funkce. V thalamu dochází k přepojování mnoha nervových drah, podílí se na řízení a koordinaci pohybů a je mimo jiné i součástí tzv. limbického systému.