Skip to main content

Terminální

Terminální znamená „konečný“ a to jak v anatomickém, tak v přeneseném významu. Používáme tak například termín „terminální dechy“, což jsou poslední nepravidelné dechy před zástavou dýchání, nebo termín „terminální ileum“, což je konečná část ilea před jeho vyústěním do céka.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix