Skip to main content

Temozolomide

Temozolomide patří mezi méně často používané léky, může být podáván pacientům s některými formami zhoubných mozkových nádorů. Účinnou složkou léku je prakticky stejnojmenná sloučenina temozolomid.
 
Princip: Temozolomid funguje jako chemoterapeutikum. Látka se velmi zjednodušeně řečeno váže na DNA a narušuje množení nádorových buněk. Kromě toho je nicméně sloučenina toxická i po zdravé buňky organizmu.
 
 
Využití: Temozolomide se využívá zejména v léčbě glioblastoma multiforme, což je nebezpečná zhoubná varianta mozkového nádoru. Lék může být podáván souběžně s další terapií (např. ozařování), nebo samostatně.
 
 
Podávání: Temozolomide se vyrábí v podobě tobolek o síle 5-250 miligramů. Lék nesmí být v žádném případě užíván bez přesného doporučení předepisujícího lékaře. Lék je podáván v několikatýdenních terapeutických cyklech, přesná dávka je přísně individuální a musí o ni rozhodnout zkušený lékař.


Nevýhody: Temozolomide může způsobit silní trávicí potíže včetně zvracení, proto může být jeho podávání kombinováno s antiemetiky. Při užívání léku byly častěji popisovány infekce (např. infekce horních cest dýchacích), otoky tkání, rozmazané vidění, bolesti hlavy, motání hlavy, neklid, epileptické záchvaty, bolesti svalů, změny v krevním obraze, ztráta na váze a alergické reakce. Vzhledem k možnému ovlivnění krvetvorby je při léčbě vhodné pravidelně kontrolovat pacientův krevní obraz. Lék je silně teratogenní a nesmí být užíván těhotnými ženami.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix