Skip to main content

Telofáze

Telofáze je poslední klasickou fází mitózy (buněčného dělení) a navazuje na anafázi. Chromatidy vázané na dělící vřeténko se již rozešly a nachází se na protilehlých stranách původní buňky. Začínají se kolem nich vytvářet základy buněčných jader a poté dochází i k rozdělení buňky. Na konci telofáze tak z původní mateřské buňky vznikají dvě dceřiné.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.