Skip to main content

Tawarovo raménko

Tawarova raménka jsou součástí převodního systému srdečního a vedou elektrické vzruchy svalovinou komor. Existuje levé a pravé Tawarovo raménko, obě vznikají rozdělením Hisova svazku. Levé Tawarovo raménko se během svého průběhu myokardem dále dělí na zadní a přední svazek.