Skip to main content

Tachypnoe

Tachypnoe znamená zrychlenou dechovou frekvenci, obvykle se udává jako počet dechů nad 20 za minutu. Opakem je pojem bradypnoe.