Skip to main content

tRNA

tRNA (též t-RNA) je zkratkou pojmu „transferová RNA“ a jde o speciální podtyp kyseliny ribonukleové. Molekula tRNA je poměrně malá a sama o sobě nenese genetickou informaci. Je nicméně velice důležitá v procesu translace, v němž jsou podle mRNA tvořeny bílkoviny. Molekuly tRNA na sebe váží aminokyseliny a následně umožňují jejich zřetězování na ribozomu za postupného vzniku bílkovinného řetězce.