Skip to main content

Syndrom míšního konu

Syndrom míšního konu (nebo zkráceně syndrom konu) je soubor příznaků, které vzniknou při poškození části míchy, kterou označujeme jako míšní konus. Jde o nejspodnější část míchy, která se v páteřním kanále nachází v bederní oblasti v úrovni prvního a druhého bederního obratle (obratle L1 a L2). Pod míšním konem sice páteřní kanál dále pokračuje, ale míchu už v něm nenajdeme, pouze tudy procházejí míšní nervy vystupující z vyšších etáží míchy (tzv. cauda equina).

Příčiny: K poškození míchy v oblasti konu může dojít při výhřezu meziobratlové ploténky ve zmíněné oblasti horních bederních obratlů, který stlačí míšní konus. Podobné příznaky mohou vzniknout i při růstu míšního nádoru v této oblasti. Další možností je úraz bederní páteře, ale je nutno poznamenat, že bederní oblast je vůči působení zevních mechanických sil značně odolná.


Projevy: Poškození oblasti míšního konu je poměrně specifické, nedochází totiž při něm k ochrnutí svalů dolních končetin. To však ani zdaleka neznamená, že nevzniknou vážné problémy. Oblast míšního konu je totiž zodpovědná za inervaci svěračů a při jejím poškození se může objevit inkontinence moči a inkontinence stolice. U mužů se navíc objevují poruchy vzniku erekce. Dalším specifickým příznakem je porucha kožní citlivosti v oblasti hráze, hýždí a vnitřní strany stehen. Jedná se víceméně o oblasti, které by při jízdě na koni byly v kontaktu se sedlem, a proto se hovoří o „sedlovité poruše čití“.


Diagnostika: Základem diagnostiky je neurologické vyšetření spočívající v důkladném zjištění příznaků a fyzikálního vyšetření. Pojme-li neurolog podezření na syndrom míšního konu, doplní se vyšetření zobrazovacími metodami na oblast bederní páteře (rentgen, CT vyšetření nebo magnetická rezonance).
 

Terapie: Léčba syndromu míšního konu závisí na vyvolávající příčině syndromu a při jejím úspěšném vyřešení se příznaky mohou zmírnit nebo zcela vymizet. Toto řešení velmi často zahrnuje provedení složitého neurochirurgického zákroku.