Skip to main content

Synapse

Synapse je místo, kde dochází k těsnému kontaktu mezi dvěma neurony, případně mezi neuronem a smyslovou buňkou, nebo svalovým vláknem (tzv. nervosvalová ploténka). Na synapsi dochází k přenosu nervových vzruchů a podle toto rozdělujeme synapse na elektrické a chemické. V našem organizmu je drtivá většina synapsí chemických a k přenosu signálu na nich slouží speciální chemické sloučeniny známé jako neuromediátory.