Skip to main content

Sutent

Sutent patří mezi léky užívané v onkologii a jeho účinnou složkou je sloučenina sunitinib (přesněji sunitinib-malát).

Princip: Sunitinib patří mezi inhibitory receptorových tyrosinkináz, což jsou enzymy přenášející v buňkách informace, které jsou mimo jiné důležité pro dělení a množení buněk. Sunitinib působí na více tyrosinkináz včetně receptorů pro destičkový růstový faktor, receptorů faktoru kmenových buněk a endoteliálního růstového faktoru. Důsledkem je narušení růstu nádorové tkáně a blokování novotvorby cév vyživujících nádor.
 

Využití: Sutent se využívá v terapii pokročilejších gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST). Nádory této skupiny se vyskytují zejména v trávicím traktu, patří mezi známější nádory a mají nevyzpytatelné chování – některé bývají nezhoubné, jiné se chovají zhoubně. Kromě toho se Sutent může podávat u některých forem rakoviny ledviny a u neuroendokrinních nádorů slinivky břišní.


Podávání: Sutent patří pouze do rukou lékaře se zkušeností léčby hematologických onemocnění a bez jeho doporučení nesmí být přípravek podáván. Přípravek se vyrábí jako tobolky o síle 12,5-50 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého člověka se u většiny případů pohybuje okolo 50 miligramů. Obvyklá doba užívání v jednom léčebném cyklu je 6 týdnů.


Nežádoucí účinky: Sutent může způsobit mnoho nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, bolestí hlavy, bolestí kloubů, kožních vyrážek, otoků, tvorby modřin, zvýšení krevního tlaku, nežádoucí změny v krevním obraze, vzácně i výskytem různých poruch srdečního rytmu a příznaky srdečního selhávání. Z dalších vážných komplikací může dojít při léčbě k selhání ledvin, krvácení do trávicího traktu a krvácení do mozku.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.