Skip to main content

Subkutánní

Subkutánní znamená „podkožní“. Jako subkutánní můžeme označit různá ložiska, která se nachází v podkoží, ale nejčastěji se termín subkutánní využívá v souvislosti s podkožní aplikací léků (zkratka s.c.). Alternativou k subkutánní aplikaci je podání intramuskulární, intravenózní, sublinguální a méně často intraoseální
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix