Skip to main content

Sternum

Sternum je latinský název pro hrudní kost. Sternum je plochá kost probíhající vertikálně uprostřed přední strany hrudníku. V horní části jsou na sternum navázány obě klavikuly a postupně směrem dolů i osm párů žeber (pět párů je napojeno přímo a spodní tři jsou napojeny nepřímo). Sternum spolu s žebry pomáhá tvořit hrudní koš a chránit tak plíce a orgány mediastina. V dolní části je sternum zakončeno výběžkem, který lze nahmátnout, a odborně jej označujeme jako processus xiphoideus (mečovitý výběžek).