Skip to main content

Spontánní

Adjektivum spontánní znamená „samovolný“ nebo „bez cizího zavinění“. Termínem označujeme nemoci a jiné chorobné stavy, které vznikají samy od sebe, a nelze u nich jasně určit jasně dané etiologické faktory. Hovoříme například o spontánních genetických mutacích, o spontánním porodu (tj. nevyvolaném léky), spontánní bakteriální peritonitidě (více najdete zde) apod.