Skip to main content

Spermatogeneze

Spermatogeneze je složitý proces vyzrávání spermií v mužských gonádách (varlatech). Během zrání prochází buňka procesem mitózy a meiózy, jejichž konečným výsledkem je zralá spermie obsahující 23 chromozomů. Vývoj spermií vyžaduje blízký kontakt spermií se Sertoliho buňkami, které jim zajišťují výživu. Celý proces je řízen folikuly stimulujícím hormonem a testosteronem.