Skip to main content

Somatostatin

Somatostatin je hormon, který je produkován řadou buněk organizmu, například jde o delta-buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu. Somatostatin má celkově inhibiční účinek a tlumí sekreci řady ostatních hormonů.