Skip to main content

Soluvit N

Soluvit N není lék v pravém slova smyslu, jedná se doplněk nitrožilní výživy. Účinnou složkou jsou vitaminy rozpustné ve vodě. Mezi vitaminy v přípravku patří například vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9 a vitamin B12.
 
Princip: Vitaminy přítomné v preparátu jsou důležité pro správnou funkci metabolizmu a jejich přísun je nutný u pacientů se zvýšenými metabolickými potřebami a nedostatkem vitaminů (vážně nemocní lidé, lidé s  podvýživou, apod.).


Využití: Soluvit N se podává lidem, kteří potřebují vyšší množství vitaminů podávaných nitrožilně. Jde obvykle o vážněji nemocné hospitalizované pacienty, o pacienty po rozsáhlejších operačních zákrocích, jedince s  podvýživou, apod.
 

Podávání: Soluvit N se vyrábí jako prášek, z nějž po rozpuštění vzniká roztok určený k nitrožilní aplikaci. Roztok se většinou podává v infuzi nebo se aplikuje do kompatibilního vaku s parenterální výživou. Podání přípravku bez doporučení lékaře je zakázáno.
 

Nevýhody: Soluvit N nemá výrazné vedlejší účinky, i když po jeho aplikaci byly někdy popisovány trávicí obtíže, zvýšení jaterních testů, a vzácně i alergické reakce.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.