Skip to main content

Simdax

Simdax je lék využívaný v kardiologii u pacientů s onemocněními srdce. Jeho účinnou složkou je sloučenina levosimendan.
 
Princip: Levosimendan zvyšuje citlivost svalových vláken srdečního svalu k iontům vápníku a tím se zlepšuje síla srdečního stahu  (tj. zlepšení kontraktility). Kromě toho má sloučenina vliv na svalovinu cév včetně věnčitých tepen a pomáhá ji relaxovat. To zlepšuje prokrvení srdce a sníží cévní odpor, proti kterému musí srdce pumpovat.
 
 
Využití: Simdax se neužívá běžně, je rezervován pro těžké případy srdečního selhávání, kdy běžná léčba není schopna jeho příznaky uspokojivě zvládnout.
 
 
Podávání: Simdax se vyrábí v podobě roztoku, který se podává nitrožilně v podobě infuze. Dávka je individuální, obvykle se podávání zahajuje bolusem (vyšší nárazová dávka) s následnou kontinuální infuzí. Podání léku bez doporučení lékaře je pochopitelně přísně zakázáno.
 
 
Nevýhody: Simdax může při podání způsobit bolesti hlavy, nevolnost, trávicí obtíže a vzácněji i poruchy srdečního rytmu. Tyto poruchy bývají spíše nezávažné (fibrilace síní), ale vyloučit nelze ani ty vážné (komorová tachykardie). Z toho důvodu by měl být pacient během podávání přípravku monitorován.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.