Skip to main content

S fáze

S fáze je částí buněčného cyklu. Jde o druhou fázi, která následuje po G1 fázi. V této fázi dochází k syntéze DNA a histonů a k replikaci chromozomů. S fáze přechází do G2 fáze.