Skip to main content

Rivotril

Rivotril je lékem ze skupiny benzodiezapinů a jeho účinnou sloučeninou je látka klonazepam.

 

Princip: Klonazepam ovlivňuje rovnováhu mezi neurotransmitery, což jsou chemické sloučeniny řídící šíření vzruchů mezi nervovými buňkami v centrálním nervovém systému. Konkrétně klonazepam (a ostatní benzodiazepiny) posilují vliv neurotransmiteru GABA (gama-aminomáselná kyselina), který má tlumivý vliv. Tím se také vysvětluje zklidňující a svalstvo uvolňující účinek léku. 

 


Využití: Rivotril se poměrně často využívá k léčbě epileptických záchvatů (z toho důvodu je řazen i mezi antiepileptika), kromě toho se může podávat při některých úzkostných poruch, například u panické poruchy a u fóbií. Poměrně účinný je u některých neurologických stavů spojených se zvýšeným napětím kosterní svaloviny.

 

 

Podávání: Záleží vždy na doporučení ošetřujícího lékaře, bez jehož vědomí by lék neměl být užíván. Základní formou jsou tabletky o síle 0.5 mg a 2 mg, které se mohou užívat jednou a vícekrát denně. Běžně užívané denní dávky u dospělých většinou nepřesahují 6 miligramů. Kromě tablet existuje Rivotril i ve formě kapek (ideální pro děti) a ve formě injekčního preparátu, který je určen k nitrožilnímu a v méně ideálních případech i nitrosvalovému podání.

 

 

Nevýhody: Dlouhodobé užívání benzodiazepinů může vést k závislosti, předávkování těmito preparáty může způsobit vážnější poruchu vědomí s utlumením dechového centra. Zásadně se nedoporučuje kombinovat Rivotril s alkoholem (a dalšími návykovými látkami), který může jeho účinky nepředvídatelně zvyšovat, a dále se nedoporučuje podávání Rivotrilu pacientům s myasthenií gravis.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.