Skip to main content

Rezolsta

Rezolsta je lék, který patří mezi antivirové preparáty (antivirotika) a jeho účinnou složkou jsou sloučeniny darunavir a kobicistat.

Princip: Darunavir inhibuje virovou HIV proteázu, což je enzym důležitý pro tvorbu virových peptidů. Vyřazení zmíněného enzymu naruší schopnost virů se dělit. Kobicistat ovlivňuje metabolizmus darunaviru v lidském těle a zlepšuje jeho účinek.


Využití: Rezolsta se podává v kombinaci s dalšími antivirotiky při léčbě některých forem HIV infekce.


Podávání: Rezolsta se vyrábí jako tablety o síle 800/150 miligramů (800 mg darunaviru a 150 mg kobicistatu) a běžná dávka pro dospělého člověka je 1 tableta denně. Přesná dávka je nicméně přísně individuální, určuje ji ošetřující lékař a bez jeho doporučení nesmí být lék užíván.


Nevýhody: Rezolsta může při pravidelném podávání způsobit různé trávicí obtíže, únavu, bolesti hlavy, kožní vyrážky, nechutenství a další. Relativně vzácně bylo při léčbě pozorováno zvýšení hladiny krevního cukru a někdy i vznik cukrovky.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix