Skip to main content

Retrográdní

Retrográdní znamená „zpětný“ nebo „směřující vzad“. Termín využíváme například k popisu amnézie (ztráta paměti), kdy u retrográdní amnézie je narušena paměť v období před zásahem, který poruchu paměti způsobil. Pojmem retrográdní můžeme označit i ejakulaci. Retrográdní ejakulace je stav, kdy se ejakulát dostává močovými cestami do močového měchýře. Opačným pojmem ke slovu retrográdní je termín anterográdní.