Skip to main content

Retardace

Retardace je termín, který se týká vývoje lidského jedince a znamená „opoždění“, „zaostávání“ nebo „trvalé postižení“. Retardace se může týkat prakticky jakéhokoliv aspektu vývoje, zřejmě nejčastěji hovoříme o retardaci růstu (růstová retardace) a mentálního vývoje (mentální retardace).