Skip to main content

Repozice

Repozice znamená vrácení určitého objektu do původní polohy. V medicíně hovoříme například o repozici kostních úlomků při fraktuře, a repozici obsahu hernie. Tkáně, které mohou být reponovány, označujeme jako reponibilní.