Skip to main content

Reelin

Reelin je bílkovinná sloučenina, která má velký vliv na embryonální migraci buněk nervového systému a je zodpovědná za jeho správný vývoj. Předpokládá se vliv poruch metabolizmu a funkce reelinu na vznik řady neuropsychiatrických nemocí. Reelin je sekretován řadou buněk, v oblasti mozkové kůry jde o tzv. Cajal-Retziusovy buňky.