Skip to main content

RAS systém

Zkratka označuje renin-angiotenzin-aldosteronový systém, do kterého patří sloučeniny renin, angiotenziny a aldosteron. Tyto sloučeniny vzájemně poměrně komplexně interagují a ve svém důsledku výrazně ovlivňují organizmus.