Skip to main content

Ranky

Ranky. S tímhle záhadným slovem jsem se blíže setkal při zahájení tvorby těchto stránek. Při rozbíhaní stránek vás samozřejmě začne zajímat jejich návštěvnost a pak také pořadí ve vyhledávačích, protože tyto věci spolu přirozeně souvisí. Počítání návštěvnosti se věnují specializované weby (například www.Toplist.cz) a detailněji se k němu vyjadřovat nebudu. Následující odstavce popisují, jak jsem svým laickým okem problematiku pochopil, a tak se předem omlouvám za cokoliv, co jsem pochopil chybně.

 

Slovo Rank lze přeložit jako „pořadí / postavení / hodnost“. Ranky jsou číselné hodnoty, které vyjadřují, jak významné vaše stránky jsou z hlediska vyhledávačů (hlavní je zcela jistě vyhledávač Google). Čím vyšší rank, tím výše se ve vyhledávačích vaše stránky objevují. Vyšší postavení ve vyhledávačích samozřejmě znamená vyšší návštěvnost a také vyšší hodnotu stránek. Honba tvůrců stránek za vyššími ranky se tak stává velmi oblíbenou činností a je do určité míry spojena s jistou (tak trochu iracionální) prestiží. Objektivně bych řekl, že vysoké ranky až tak významné nejsou a i stránka s nízkými ranky může mít při kvalitním obsahu vysokou návštěvnost...jenže mít vysoké ranky, to se prostě líbí. Ranků existuje celá řada, ale některé z nich zajímají lidi více než ostatní. Jsou to zvláště tyto:

 

PageRank – PageRank je zásadní rank, protože ho používá vyhledávač Google. Čím vyšší PageRank má vaše stránka, tím výše bude umístěna ve výsledcích v tomto vyhledavači. PageRank nabývá hodnot celých čísel od 0 do 10. V našich poměrech lze za slušný pagerank považovat 4/10 a více. Rank 6/10 je jistě snem mnoha lidí, ale není lehké ho získat. Nejvyšší rank v našich poměrech má hlavní stránka vyhledávače Seznam.cz a to je 8/10. Získat takový PageRank je pro většinu českých stránek naprosto nereálné.

PageRank se oficiálně přepočítává každé 3 měsíce. Přesné datum nikdo přesně neví a tak v předpokládané době přepočtu vládne jistá panika kombinovaná s nadějí. Zůstane PageRank vaší stránky stejný? Zvýší se? Nebo se nedejbože sníží?

Přesný mechanismus stanovování PageRanku mi (a ostatně ani nikomu jinému) není zcela jasný, jistá představa však existuje. Program Googlu zvaný GoogleBot prolézá internet, navštěvuje stránky a získává o nich informace. Z těchto informací se pak vypočítává PageRank. Hlavní roli hrají zřejmě zpětné odkazy. To znamená, že čím více jiných stránek na vaši stránku odkazuje, tím vyšší bude váš PageRank. U zpětných odkazů je extrémně důležité, jaký PageRank má ta konkrétní stránka, která na vás odkazuje. Význam odkazu roste (a klesá) dost dramaticky. Když na vaši stránku odkazuje 1 stránka s PageRankem 6, je to pro vás mnohem lepší než když na vás odkazuje třeba (vymyslím si) 30 stránek s PageRankem 2. Čím více zpětných odkazů seženete, tím vyšší můžete po přepočtu očekávat váš PageRank.

 

S-Rank – S-Rank je určitou obdobou PageRanku a je používán vyhledávačem Seznam.cz. Platí pro něj v principu podobná pravidla jako pro PageRank. S-Rank nabývá hodnot 0-100, přičemž oněmi hodnotami jsou pouze násobky čísla 10 (0/100, 10/100, 20/100, 30/100...100/100). Pro zvýšení S-Ranku jsou velmi důležité zpětné odkazy ze stránek, které mají vysoký S-Rank.

 

AlexaRank – Tenhle Rank se od ostatních dost odlišuje. Není totiž postaven na zpětných odkazech, ale ne návštěvách. Část lidí prohlížejících si internet má totiž na svých počítačích nainstalovaný doplněk internetových prohlížečů, který se nazývá Alexa Toolbar. Nevím sice, jaký to pro ně má význam, ale je to významné pro vlastníky stránek. Čím více lidí s nainstalovaným Alexa Toolbarem navštíví vaše stránky, tím více vám poklesne AlexaRank. Přesně tak – čím nižší AlexaRank, tím lépe pro vás. AlexaRank nabývá hodnot od desítek milionů po číslo 1. Dostat se do prvních sto tisíc stránek (a tedy mít AlexaRank < 100,000) je pro jakoukoliv stránku opravdový úspěch.

 

JyxoRank - Tohle je málo významný Rank, který hodnotí vaši stránku z pohledu vyhledávače Jyxo (pro běžného uživatele méně známý vyhledávač). Hodnoty JyxoRanku jsou v rozmezí 0-220 a platí pravidlo, že čím vyšší, tím lepší.

 

Chcete-li konkrétní Ranky své stránky zjistit, můžete využít zdarma služeb některého webu, který se ukazováním hodnot ranků zabývá. Já rád používám tenhle, ale je jich samozřejmě víc.

 

Jak zlepšit Ranky vaší stránky?

 

Možností je jistě víc, podle mě existují dvě nejjednodušší.

 

1. Musíte zvýšit návštěvnost vašich stránek. Přímo tak ovlivníte AlexaRank. Čím více návštěv budete mít, tím více lidí s Alexa Toolbarem vás pravděpodobně navštíví a tím nižší (lepší) AlexaRank budete mít. To nejlépe učiníte kvalitním obsahem.

 

2. Musíte získat více zpětných odkazů na vaše stránky. Tohle je zcela zásadní krok pro zvýšení PageRanku a S-Ranku. Směřují-li navíc odkazy na vaše stránky z tematicky podobných stránek, je to mnohem lepší. Už z tohoto důvodu se odkazy vyměňují. Vy na své stránky umístíte odkaz někoho jiného a on na oplátku udělá to samé. Opakuji, že čím vyšší je Pagerank stránky, která na vás odkazuje, tím lépe pro vás. Na druhou stranu každý odkaz na vaší stránce odkazující na stránku cizí vám trochu PageRanku ubere. Ideální tedy teoreticky je, aby na vaši stránku odkazovalo co nejvíce cizích stránek a vaše stránka neodkazovala na nikoho. To pak přirozeně vede k určitým podvůdkům. Vezměme fiktivní příklad - Někdo se stránkou www.Neco.cz se skvělým Pagerankem 6/10 si chce vyměnit odkaz s vaší stránkou, která má Pagerank 4/10. Zdánlivě je to pro vás výhodné, ale může to mít háček. Vy odkaz umístíte na vaši hlavní stránku, na druhém webu ho ale umístí na nějakou podstránku (např. www.Neco.cz/spratelene_odkazy). Tato konkrétní podstránka má ovšem PageRank například jen 1/10. Vyměnili jste svůj odkaz ze stránky 4/10 za odkaz ze stránky 1/10. Trochu nevýhodné, že?

 

Když stránky vytvoříte, máte do prvního Google přepočtu PageRank 0/10. Nevýhodou tohoto stavu je, že s vámi odkazy moc cizích stránek měnit nebude. Můžete udělat několik věcí – pokud máte přátele s již existujícími a zaběhnutými stránkami, můžete je poprosit, aby na výměnu přistoupili. Druhou možností je najít kohokoliv, komu jsou Ranky ukradené a zpětný odkaz s vámi vymění jen tak. Další možností je vydržet a vytvořit tak kvalitní a zajímavý obsah, že na vás začnou z ostatních stránek odkazovat dobrovolně. Hodně odkazů, i když většinou ze stránek s relativně nízkým PageRankem, lze získat registrací do katalogů (jako je www.Seznam.cz, www.Centrum.cz a jiné). Tady je seznam katalogů (takových seznamů je nicméně více), do nichž se lze registrovat. Čím více, tím lépe. Je to zadarmo a lepší katalogy po vás v drtivé většině zpětný odkaz nechtějí. Kromě českých katalogů se lze registrovat i do mnoha katalogů slovenských. Mimo PageRanku vám může mnohočetná registrace i zvednout návštěvnost, to ale nijak dramaticky. Na závěr bych ohledně zpětných odkazů uvedl možnost si je prostě koupit. Někdo si na svou stránku s vysokým PageRankem umístí váš odkaz a vy mu za to pravidelně platíte jistou částku. Jakmile se vám povede svůj PageRank některou z výše uvedených metod zvýšit na nenulovou úroveň (při nejbližším Google přepočtu), bude pro vás vyměňování odkazů hned o něco snadnější.