Skip to main content

Radiofrekvenční ablace

Radiofrekvenční ablace představuje řadu terapeutických zákroků, které se provádějí za různým účelem. Jedno však mají společné – využívá se u nich zničení cílové tkáně elektrickým proudem o vysoké frekvenci.

Princip: Přístroje využívané při radiofrekvenční ablaci dokážou vysílat elektrický proud o vysoké frekvenci, při jehož kontaktu s tkáněmi se uvolňuje velké množství tepelné energie. Vznikající teplo pak ničí oblast tkáně, která je v kontaktu s koncem přístroje.
 
Způsob zavedení přístroje do cílového místa záleží na přesném typu a indikaci zákroku. V případě terapeutických zásahů v srdci se přístroj zavádí pomocí katétru vnitřkem cévy, při terapii nádorů se může zavádět například vpichem přes kůži nebo vstupem vytvořeným laparoskopickou (nebo klasickou) operací.


Příprava: Samotný zákrok nevyžaduje speciální přípravu, záleží ovšem, jakým způsobem má být prováděn. Některé formy zavedení elektrody vyžadují lokální anestezii, operační přístup pak může vyžadovat standardní přípravu před operací.
 
 
Význam: Radiofrekvenční ablace se využívá k terapii některých poruch rytmu, které nereagují na běžnou léčbu, tomuto typu zákroku se říká katetrizační ablace srdce. Cílem je v tomto případě zničit v srdečních oddílech tkáň, kterou se šíří vzruchy způsobující arytmii. Další využití má radiofrekvenční ablace v léčbě některých nádorů, jako jsou některé formy rakoviny jater a metastázy v některých orgánech (např. v játrech, ledvinách, plicích). Metoda sice ve většině případů nevede k úplnému vyléčení, ale výrazně sníží objem nádorové tkáně a prodlouží život postiženého.
 
 
Nevýhody: Obecně řečeno může při zavádění elektrody dojít k nechtěnému poranění tkání, krvácení, nebo k průniku infekce. Konkrétní komplikace pak samozřejmě závisí na tom, kam a s jakým cílem je elektroda zavedena. Specifické komplikace mohou nastat při katetrizační srdeční ablaci a více o nich si můžete přečíst v příslušném textu.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.