Skip to main content

Radiační kolitida

Radiační kolitida znamená zánětlivé poškození tlustého střeva vlivem jeho ozáření. Jejím zvláštní podtypem je radiační proktitida, kdy jde o zánět sliznice konečníku.

 

Příčiny: Zánětlivá reakce vzniká v reakci na poškození sliznice radiací. Tkáně, jejichž buňky se často obměňují a množí patří mezi ty nejvíce postižené, což bohužel platí i o střevní sliznici. Nejčastěji k ozáření střeva dojde nikoliv při nějaké jaderné havárii, ale při záměrném ozařování pánve při přítomnosti nějakého nádorového onemocnění (například rakovina prostaty u mužů a rakovina děložního čípku u žen).

 

 

Projevy: Akutní příznaky vznikají do týdnů po vlastním ozáření. Vznikají průjmy, které jsou typicky při ozáření konce střeva a konečníku doprovázené náhlým a silným nucením na stolici. V průjmech bývá často příměs krve. Zánět může postupně přejít do chronické fáze, kdy se objevují bolesti při odchodu stolice, občasné nálezy krve ve stolici a mohou se začít vytvářet komplikace jako jsou střevní píštěle a zúžení střeva se všemi komplikacemi zmíněnými v příslušných textech.

 

 

Diagnostika: Důležitá je informace o ozařování nádoru v oblasti pánve a anamnéza výše zmíněných příznaků. Hlavní diagnostickou metodou je kolonoskopie, která umožní vizualizovat rozsah a tíži poškození sliznice a do jisté míry umožňuje situaci řešit.

 

 

Léčba: Léčení stavu je poměrně svízelné. Důležitý je dostatečný příjem tekutin, u velmi silných a úporných průjmů se podávají léky k jejich ztlumení. Z léků se zkouší aplikace kortikoidů, z fyzikálních metod se provádí spalování postižených krvácejících míst pomocí speciální argon plazma koagulační sondy zavedené do dutiny střeva kolonoskopem. Komplikace jako jsou zúžení střeva a střevní píštěle se většinou musí řešit chirurgicky. U chirurgického řešení je ovšem vzít v potaz, že operační rány prováděné v ozářeném terénu mají výrazně sníženou schopnost hojení.

 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix