Skip to main content

Pyrimidiny

Pyrimidiny jsou cyklické sloučeniny, které tvoří nukleové báze, což jsou stavební kameny nukleotidů v nukleových kyselinách. Hlavními pyrimidinovými nukleovými bázemi jsou cytosin, thymin a uracil. Ve dvoušroubovici DNA jsou pyrimidinové báze schopny tvořit slabé chemické vazby (vodíkové můstky) s purinovými bázemi a tím stabilizovat molekulu DNA.