Skip to main content

Puriny

Puriny jsou cyklické sloučeniny, které tvoří nukleové báze, což jsou stavební kameny nukleotidů v nukleových kyselinách. Hlavními purinovými nukleovými bázemi jsou adenin a guanin. Ve dvoušroubovici DNA jsou purinové báze schopny tvořit slabé chemické vazby (vodíkové můstky) s pyrimidinovými bázemi a tím stabilizovat molekulu DNA. Klinický význam má i rozklad purinů v našem organizmu, jeho konečným produktem je totiž kyselina močová.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix