Skip to main content

Proteosyntéza

Proteosyntéza je komplexní proces tvorby bílkovin, který patří mezi základní biochemické pochody probíhající v našem organizmu. Jeho význam je logický – bílkoviny tvoří v našem těle zcela nezastupitelnou funkci stavební i funkční.


Bílkoviny a jejich vlastnosti jsou určené pořadím aminokyselin a toto pořadí je přesně určené genetickou informací uloženou v DNA. Proteosyntéza tedy zjednodušeně řečeno slouží k přenosu této informace do struktury vznikající bílkoviny (exprese genu). Proces proteosyntézy má dvě základní fáze. První fáze se označuje jako transkripce, kdy se informace z DNA přepíše do mRNA a druhou fází je tzv. translace, kdy se podle informace dočasně uložené v mRNA tvoří bílkovinný řetězec. Tvorba bílkovinného řetězce funguje na principu elongace, kdy se za sebou zřetězují molekuly aminokyselin, mezi nimiž vznikají chemické vazba.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.