Skip to main content

Proteosyntéza

Proteosyntéza je komplexní proces tvorby bílkovin, který patří mezi základní biochemické pochody probíhající v našem organizmu. Jeho význam je logický – bílkoviny tvoří v našem těle zcela nezastupitelnou funkci stavební i funkční.


Bílkoviny a jejich vlastnosti jsou určené pořadím aminokyselin a toto pořadí je přesně určené genetickou informací uloženou v DNA. Proteosyntéza tedy zjednodušeně řečeno slouží k přenosu této informace do struktury vznikající bílkoviny (exprese genu). Proces proteosyntézy má dvě základní fáze. První fáze se označuje jako transkripce, kdy se informace z DNA přepíše do mRNA a druhou fází je tzv. translace, kdy se podle informace dočasně uložené v mRNA tvoří bílkovinný řetězec. Tvorba bílkovinného řetězce funguje na principu elongace, kdy se za sebou zřetězují molekuly aminokyselin, mezi nimiž vznikají chemické vazba.