Skip to main content

Proteiny akutní fáze

Proteiny akutní fáze jsou skupinou proteinů, jejichž koncentrace v séru výrazně stoupá při zánětlivých procesech (infekčních i neinfekčních). Stanovování koncentrace některých proteinů akutní fáze má důležitý diagnostický význam k potvrzení přítomnosti zánětu a odlišení bakteriálních infekcí od virových. Klinicky nejvýznamnějším proteinem akutní fáze je CRP, mezi ty méně známé patří například hemopexin.