Skip to main content

Protamin

Protamin je specifické antidotum, které velmi rychle a účinně vyrušuje účinek heparinu. Aplikace protaminu se využívá při krvácení způsobeném předávkováním Heparinem.