Skip to main content

Zvětšení prostaty

Nezhoubné zvětšení prostaty (aneb benigní hyperplazie prostaty aneb zbytnění prostaty) je u mužů velmi častým onemocněním, po 80. roce života se nachází až u 8 z 10 mužů. Není to onemocnění vážné, má však často nepříjemné projevy snižující kvalitu života, někdy mohou vzniknout život ohrožující komplikace, a co je velmi důležité – nezhoubné zvětšení prostaty není snadné bez provedení jistých vyšetření odlišit od obávané rakoviny prostaty.

 

Nezhoubné zvětšení prostaty je stav, kdy se buňky tohoto orgánu začnou více množit a to vede ke zvětšení prostaty. Prostata je žláza nacházející se u mužů v oblasti pánve pod močovým měchýřem a anatomicky velmi blízko ke stěně konečníku. Prostatou prochází močová trubice z močového měchýře směrem k penisu. Při ejakulaci se z drobných žlázek tvořících strukturu prostaty uvolňuje prostatický sekret a ten pak tvoří až 1/3 objemu ejakulátu. Látky obsažené v této prostatické tekutině jsou důležité pro delší přežívání spermií v pohlavním ústrojí ženy, pro pohyb spermií, způsobují stahy děložního svalstva a mají mnoho dalších funkcí. Funkce prostaty je tedy úzce spojená s rozmnožováním člověka.

 

 

Příčiny: Jaké jsou příčiny, které způsobují nezhoubné zmnožení buněk prostaty? Není to zcela vyřešená problematika, ale zdá se, že za tím stojí vyšší věk a působení pohlavních hormonů. Předpokládá se, že vliv na zbytnění prostaty má jak klasický mužský hormon testosteron, tak ženské estrogeny (které se ovšem u mužů v malé míře vyskytují také). S rostoucím věkem u muže hladina testosteronu klesá a hladina estrogenů roste. Tato hormonální nerovnováha pak má za následek větší citlivost buněk prostaty na hormony a jejich zmnožení.

 

 

Projevy: Znovu zdůrazňuji fakt, že projevy benigní hyperplazie prostaty jsou samy o sobě prakticky neodlišitelné od projevů rakoviny prostaty. Projevy nezhoubného zvětšení prostaty jsou způsobeny tím, že zvětšená prostata utlačuje a zužuje močovou trubici, která prostatou prochází. K projevům jejího útlaku patří zejména pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře, častější močení v noci, odtok tenkého proudu moči a přerušované močení. Nejde většinou o nijak dramatické příznaky a mnoho mužů s nimi urologa ani nenavštíví.

 

 

Schéma - Zúžení močové trubice zvětšenou prostatou

 

 

Komplikace: Komplikace zvětšení prostaty mohou být i život ohrožující. Při narušeném vyprázdňování močového měchýře zúženou močovou trubicí může dojít k tomu, že se do moči nahromaděné v močovém měchýři dostanou bakterie. Vzniká pak infekce močových cest, která může postihnout i ledviny a dostat se do krve (hrozí její otrava). Tuto komplikaci je nutné neprodleně léčit antibiotiky. Další možnou komplikací je úplný uzávěr močové trubice s náhlou zástavou močení. V takovém případě je nutné močové cesty rychle zprůchodnit.

 

 

Diagnostika: Vzhledem k anatomické poloze prostaty je možno při projevech jejího zvětšení provést digitální (tj. prstem) vyšetření prostaty přes konečník. Jedná se o součást vyšetření per rectum. Lékař vstrčí prst v rukavici namazané gelem do konečníku a je schopný přes stěnu konečníku vyšetřit prostatu hmatem, čímž zjistí její tuhost. Udává se, že zdravá prostata normální velikosti i prostata nezhoubně zvětšená mají být měkké a dobře prohmatné. Nahmatá-li lékař prostatu tvrdou, může to být známkou nádorového procesu.

 

U podezření na zbytnění prostaty se dále provádí test na PSA. PSA je látka zvaná Prostatický Specifický Antigen. PSA je látka tvořená zdravými i nádorovými buňkami prostaty. Podstata vyšetření je v tom, že většinou koncentrace PSA v krvi u nenádorového zvětšení prostaty sice stoupne, nikoliv však do hodnot typických pro rakovinu prostaty. PSA je tedy ideálním tumor markerem.

 

Další možností vyšetření prostaty je starý dobrý ultrazvuk, který má uplatnění v zjištění struktury prostaty a v odhalení případného nádorového procesu. V případě obav z nádorového procesu lze vyšetření doplnit biopsií prostaty (odebrání vzorku prostaty tenkou jehlou). 

 

 

Prevence: Prevence vzniku zbytnění prostaty není dost dobře možná. Prevenci pokročilé formy onemocnění je pak včasná diagnostika a léčba nemoci v jejích počátečních stádiích.

 

 

Léčba: Použít lze léky a uvažovat se dá o chirurgickém řešení. Popíšu možnosti léčby jen velmi zběžně, o jednotlivých možnostech vám konkrétněji a detailněji řekne váš ošetřující lékař. Základem jsou léky na zvětšenou prostatu. Používají se například léky ze skupiny tzv. alfa-blokátorů, inhibitorů 5-alfa-reduktázy a určitých fytofarmak. Další možností je chirurgické řešení, kdy se provádí operační odstranění prostaty. Operace může být vedena buď přes močovou trubici (transuretrálně), nebo jako klasický chirurgický zákrok přes břišní stěnu.