Skip to main content

ProHance

ProHance je preparát, který nepatří mezi léky, jde ve skutečnosti o kontrastní látku využívanou v diagnostice různých chorob. Účinnou látkou přípravku je sloučenina gadoteridol.

Princip: Gadoteridol je látka obsahující ve své struktuře gadolinium. Po aplikaci se dostává do tkání a dostane-li se do magnetického pole, pak se u ní projeví magnetický moment. To má velký význam pro zobrazovací proces magnetické rezonance.


Využití: ProHance se využívá jako kontrastní látka, která je aplikovaná pacientům před vyšetřením magnetickou rezonancí. Preparát zlepšuje kvalitu vyšetření, umožní lepší rozlišení některých anatomických struktur organizmu a pomůže odlišit zdravé struktury od patologických. Preparát je zejména účinný v zobrazení nervové a muskloskeletální tkáně.


Podávání: ProHance se vyrábí jako roztok určený k podání v podobě nitrožilní injekce s určitým předstihem před vlastním vyšetřením. Dávka je individuální a závisí jak na vyšetřovaném pacientovi, tak na přesném typu vyšetření. O podání preparátu mohou samozřejmě rozhodnout pouze vyškolení pracovníci.


Nevýhody: ProHance většinou nezpůsobuje zásadní nežádoucí účinky, i když jsou po jeho aplikaci někdy popisovány stavy nevolnosti a různých dalších trávicích obtíží. Podobně jako u jiných kontrastních látek nelze ani po aplikaci tohoto preparátu vyloučit rozvoj akutní alergické reakce. U pacientů s chronickým selháváním ledvin může aplikace preparátu vyvolat jejich akutní selhání.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.