Skip to main content

Profáze

Profáze je první klasickou fází buněčného dělení (mitózy). V profázi začnou vznikat chromozomy a následně se rozpadá jaderná membrána. Souběžně se duplikuje centrozom a vzniká dělící vřeténko. Na profázi navazuje metafáze.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix