Skip to main content

Pro začínající studenty

Pokud jste na naší fakultě noví, je tento krátký text určený vám. Jedná se v podstatě jen o jednu moji konkrétní prosbu a o poděkování. Všechny obecné informace o fakultě i o studiu na VŠ obecně najdete ve složce Několik slov úvodem.

 

 

Prosba - Tyhle stránky tvořím už mnoho let, daly mi opravdu hodně práce a jsem si jistý, že v nich najdete mnoho užitečného, co vám alespoň o trochu ulehčí život na naší milované fakultě. Na druhou stranu bych si za to od vás něco zasloužil. Moje přání (lépe řečeno požadavek) je jednoduchý a snadno splnitelný.

 

Rád bych totiž, abyste mi na můj e-mail posílali veškeré podstatné novinky a změny ve výuce, které na mých stránkách budou zastaralé. Já již fakultu opustil a tím jsem ztratil prakticky jakýkoliv přehled o tamních novinkách. Jistě vám neublíží věnovat mi tu a tam trochu svého času a poslat mi o případných změnách krátký odstaveček o několika větách. Stejně tak budu vděčný za jakékoliv materiály vztahující se ke studiu (testy, vypracované materiály apod.), které mi pošlete.

 

Pokud mi trochu pomůžete, budu schopný tyto stránky aktualizovat a udržet jejich informační hodnotu i pro další generace mediků na 1. LF UK. Pokud budete stránky jen pasivně využívat, tak web během pár let zastará a bude pro mediky k ničemu. Více než kde jinde tady platí stará pravda, že jaké si to uděláte, takové to budete mít. Já přispěji slibem, že dokud budu živ a zdráv, nebudu vaše příspěvky ignorovat, ale budu se svědomitě snažit je do webu implementovat. Nezapomněl jsem, jak tvrdý dokáže být život medika, a už jen proto se vám alespoň takhle budu snažit pomáhat.

Další část této stránky bych pak rád využil k poděkování komukoliv, kdo mi se stránkami výše zmíněným způsobem pomohl.

 

Poděkování:


11/2017: Děkuji kolegyni Kristýně Vochoskové za vypracované materiály k Hygieně a epidemiologii (5. ročník)
***
05/2017: Děkuji kolegovi Tomášovi P. Mirchimu za informace k předmětu Primární péče (4. ročník) a za materiály k předmětu Biochemie první paralelky (2. ročník)
***
12/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za řadu aktuálních informací o předmětech z 5. ročníku (revmatologie, rehabilitace, psychiatrie a pneumologie).
***
11/2016: Děkuji kolegovi Danielovi Dvořákovi za výborně sepsané aktuální informace o předmětu Psychologie a etika (4. ročník).
***
10/2016: Děkuji kolegovi Danielovi Dvořákovi za informace o předmětu Patobiochemie a za vypracované otázky k tomuto předmětu.
***
07/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za řadu informací o Dermatovenerologie včetně vypracovaných otázek a vynesených testů.
***
06/2016: Děkuji kolegyni Adriáně Steinhübelové za zaslání vypracovaných otázek do Neurologie a Psychiatrie (5. ročník).
***
06/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za řadu informací o předmětech ve 4. ročníku a za vypracované otázky ze stomatologie.
***
04/2016: Děkuji kolegyni V. U. (na její žádost ouze iniciály) za nové vypracované otázky do psychologie ve 4. ročníku.
***
03/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za řadu informací o předmětech ve 4. ročníku a za vypracované otázky z nukleární medicíny.
***
03/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za informace k hygieně a zejména za vypracované testy z primární péče. Dále děkuji kolegovi Martinovi Černému za materiály k biofyzice.
***
02/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za magistraliter recepty a odkaz na zpracovaná antibiotika (mikrobiologie a farmakologie).
***
01/2016: Děkuji kolegyni Daně Hatoňové za zaslání vypracovaných otázek z genetiky
***
01/2016: Děkuji kolegyni Petře Gottvaldové za spoustu materiálů z mikrobiologie a patologie.
***
10/2015: Děkuji kolegovi pod s nickem Med-student a kolegyni M.R. (nepřejí si být jmenováni) za řadu informací o prvním ročníku, zejména o histologii a biofyzice.
***
05/2015 a 09/2015: Děkuji kolegyni Karolíně Havlové za informace o novinkách v biochemii, angličtině, ošetřovatelství a biofyzice.
***

07/2013: Obrovské díky kolegovi Ondřeji Přímanovi za vyčerpávající novinky o 1. a 2. ročníku včetně záslání řady zajímavých studijních materiálů

***

08/2012: Děkuji kolegovi Michalu Tiepovi za informace pro začínající studenty.

***

06/2012: Velice děkuji kolegyni Michaele Staré, která úspěšně ukončila studium na 1. LF, která mi laskavě poslala obrovské množství vypracovaných otázek z řady předmětů (patologie, interna, biochemie, fyziologie, biofyzika a mnoha, mnoha dalších).

***

06/2012: Děkuji kolegyni Vendule Bohoňkové za rozsáhlé informace o anatomii a histologii

a kolegyni Dianě Klimánkové za doplňující informace o histologii.

***

02/2012: Děkuji kolegyni Janě Šejnové za informace o Praktické mikroskopii

***

01/2012: Děkuji kolegyni Janě Šejnové za informace o Histologii a o Anatomii.

***

08/2011: Děkuji kolegům Adamovi KráloviFrantišku Vaňáskovi za informace o změnách v rozpisu předmětů a speciálně Adamovi za doplňující informace o Benckovinách. 

***

07/2011: Děkuji kolegyni Iloně Steinbauerové za informace o výuce chemie v 2. ročníku

***

11/2010: Děkuji kolegům Tomášovi Brožkovi , Daniele ZázvůrkovéMatějovi Slovákovi za informace o Klinické anatomii ve 4. ročníku

***

11/2010: Děkuji kolegyni MUDr. Lence Mrázové za informace o chirurgické stáži Na Bulovce

v 6. ročníku

***

10/2010: Děkuji kolegyni Katce Jandové za řadu nových informací o 1. ročníku

***

10/2009: Děkuji kolegyni Tereze Tvrdíkové za upřesňující informace o Biofyzice.

***

10/2009: Děkuji kolegyni Karolíně Vocetkové za nové informace o předmětu Primární péče.

***

09/2009: Děkuji kolegyni Zdeňce Rohovcové za upřesňující informace o 4. ročníku (stomato, oční, chirurgie)

***

08/2009: Děkuji kolegovi Radkovi Pondělíčkovi za nové informace o 2. a 3. ročníku

***

08/2009: Děkuji kolegyni Lence Nožkové za zpřesňující informace o anatomii.

***

05/2009: Děkuji kolegovi Adamovi Královi za informace o druhém ročníku - zejména za zpřesňující info o testu z fyziologie, za informace o chemii pro 1. paralelku, o zrušených přednáškách z etiky a za to, že mi poslal popis k předmětu Biologie buňky.

***

05/2009: Děkuji kolegovi Honzovi Papíkovi (4. ročník) za obsáhlý text o předmětech ve 1-4. ročníku. Jeho části jsem využil k aktualizaci informací o těchto předmětech.

***

04/2009: Děkuji paní odb. as. MUDr. Jitce Petanové CSC. z ústavu imunologie, že mi poslala e-mail s informacemi o novém uspořádání předmětu Imunologie (3. a 4. Ročník)

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.