Skip to main content

Převodní systém srdeční

Převodní systém srdeční je systém specializovaných buněk srdeční svaloviny, který je schopen vytvářet a šířit vzruchy, které vyvolávají kontrakci buněk myokardu. Tvorba vzruchů je možná v každém místě převodního systému, ale s různou frekvencí. Vcelku logicky pak vzruchy vznikají v místě s nejvyšší frekvencí jejich tvorby, což je sinoatriální uzel v oblasti pravé síně. Z něj se vzruch šíří po myokardu do atrioventrikulárního uzlu a odtud Hisovým svazkem do Tawarových ramének.