Skip to main content

Prevalence

Prevalence je epidemiologický termín, který označuje počet jedinců s určitou chorobou, kteří se vyskytují v dané populaci v určitém časovém okamžiku, nebo v určitém časovém úseku. Nepleťme si tento termín s podobným pojmem incidence.