Skip to main content

Portální žíla

Portální žíla (vena portae) je důležitá žíla v organizmu. Vzniká soutokem žíly slezinné (vena lienalis) a žil odvádějících krev ze střev (vena mesenterica superior a vena mesenterica inferior). Portální žíla tedy odvádí krev ze sleziny a střev, ústí v jaterním hilu do jater a postupně se rozděluje na malé větve, které přecházejí do jaterních sinusoid. Klinický význam má vznik přetlaku v portální žíle, což označujeme jako portální hypertenzi