Skip to main content

Plicní lobektomie

Plicní lobektomie je chirurgický zákrok, který znamená odstranění plicního laloku (lobus). Operace se provádí u některých závažných plicních onemocnění včetně nádorových stavů. Nejprve si definujme plicní lalok. Jde o anatomicky i funkčně definovanou oblast plíce, přičemž levá plíce je tvořená dvěma laloky a pravá dokonce třemi laloky.


Princip: Plicní lobektomie se provádí v celkové anestezii. Přístupovou cestou bývá poměrně rozsáhlý řez na boku příslušné plíce. Alternativou je video-asistovaný zákrok, který se provádí pomocí více malých přístupových řezů.


Indikace: Plicní lobektomie se provádí u některých forem rakoviny plic, obzvláště jde-li o jejich časné formy bez přítomných metastáz. V takovém případě může lobektomie nemocného člověka zcela vyléčit. Lobektomií lze nicméně řešit i některé nenádorové choroby, jako jsou například oblasti chronicky rozšířených průdušek (tzv. bronchiektázie) a ohraničené plicní záněty (plicní abscesy).


Příprava: Plicní lobektomie je poměrně náročný zákrok prováděný hrudními chirurgy, který navíc vede k oslabení funkce operované plíce. Z toho důvodu je nutné nejen klasické předoperační vyšetření, ale i funkční vyšetření plic (např. spirometrie), aby šlo odvodit, jak bude zbytek plíce schopen zajistit dýchání.


Nevýhody: Plicní lobektomie patří mezi větší chirurgické zákroky, které jsou samozřejmě spojeny s řadou možných komplikací včetně krvácení a infekcí. Operovaná plíce navíc ztrátou některého z laloků není schopna zcela plnit své funkce. Z toho důvodu je vhodné v pooperačním období zajistit nemocnému odpovídající dechovou rehabilitaci.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix