Skip to main content

Pleura

Pleura se česky označuje jako pohrudnice a jedná se o blánu tvořenou vazivem a mezotelem vystýlající pohrudniční prostor. Pleuru rozdělujeme na parietální (pokrývá vnitřní povrch hrudníku) a viscerální (pokrývá povrch plíce).